Natuur, koeien én beleving

Het programma Veenweiden Krimpenerwaard heeft tot doel om het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen. Uitgangspunt is: natuur, koeien én beleving. De provincie, gemeente en hoogheemraadschap en agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties zetten zich daarvoor in en werken daarin samen.

Actueel

Onteigeningsplannen ter inzage

24 maart 2020 - Van 25 maart tot en met 6 mei 2020 ligt het ontwerp Koninklijk Besluit ter inzage dat gronden aanwijst ter onteigening, ten behoeve van de natuurplannen in de Krimpenerwaard. Belanghebbenden kunnen hiertegen een bezwaar (‘zienswijze’) indienen.

Lees meer

Weidevogel: thuis in nieuwe natuur

23 maart 2020 - Vele kieviten, grutto’s, slobeenden, zomertalingen en lepelaars hebben een thuisbasis gevonden in de nieuwe natuur in polders Berkenwoude en De Nesse. Ze vinden volop voedsel en broedplekken, zo blijkt uit onderzoek.

Lees meer

Stuurgroep en provincie: betrokken blijven, voortgang bewaken

19 december 2019 – De Stuurgroep heeft officieel kennis gemaakt met Berend Potjer, sinds september gedeputeerde van de provincie. Alle partijen willen betrokken blijven bij de uitvoering van het Veenweidenconvenant.

Lees meer

Voorbereidingen natuurplannen kunnen door

17 sept 2019 - De Stuurgroep is blij met de uitspraak van de Raad van State: "Nu kunnen we verder met de voorbereidingen voor de inrichting."

Lees meer

Collectief voor beheer nieuwe natuur

27 augustus 2019 – De natuur- en landbouworganisaties gaan samen een beheercollectief oprichten om de nieuwe natuur in de Krimpenerwaard te beheren.

Lees meer

Stappenplan voor zelfrealisatie

1 maart 2019 - Op de website is een handig stappenplan zelfrealisatie opgenomen. Grondeigenaren die zelf natuur willen realiseren hebben hiermee alle informatie bij de hand voor het maken van plannen en het aanvragen van subsidies.

Lees meer

Projecten

Natuur&Water

Recreatie

Landbouw

Contact

Wij zijn bereikbaar via:

Blijf op de hoogte!

Bekijk onze laatste nieuwsbrief hier
Geef je e-mailadres door om nieuws te ontvangen:

Ik ben akkoord met de privacyvoorwaarden