Graafkade


Graafkade is onderdeel van De Berkenwoudse Boezem, tussen Ouderkerk aan de IJssel en Berkenwoude. De polder biedt al wandelend of fietsend prachtige doorkijkjes over open polderland, rietpercelen, houtkades en eendenkooien. De door turfstekers afgegraven veenpartijen en de overal opdoemende bosschages zorgen voor extra variatie. Graafkade grenst aan de Berkenwoudse Driehoek, dat gebied is samen met De Nesse en Zuid-Oudeland in 2016-2017 ingericht als natuurgebied. In het noordoosten kwamen natuurvriendelijke oevers. Het zuiden trekt met zijn openheid en drooglegging veel weidevogels.

2.250 ha

Hele gebied

40 ha

In dit deelgebied

00 ha

Zelfrealisatie

Gebiedskaart Graafkade

Meer over Graafkade