Veerstalblok


Bij de uitvoering vormt Veerstalblok samen met Het Beijersche één deelgebied. Veerstalblok ligt bij Gouderak, de polder Het Beijersche ligt bij Stolwijk. De smalle weidekavels en brede watergangen vormen een kenmerkend deel van het veenweidegebied. Op de Tiendweg is het prachtig fietsen langs knotwilgen en elzen. Wintergasten gebruiken ’s winters massaal de graslanden terwijl de brede watergangen veel watervogels trekken. De eisen die de vogels in de verschillende seizoenen (en levensfasen) stellen, lopen nogal uiteen. Daarom realiseren we hier verschillende soorten nieuwe natuur voor ze.

2.250 ha

Hele gebied

300 ha

In dit deelgebied

103 ha

Zelfrealisatie

Gebiedskaart Veerstalblok en Het Beijersche

Meer over Veerstalblok