Oudeland


In Oudeland zijn twee gebieden te onderscheiden: het gebied ten noorden van de Oudelandse weg en het gebied ten Zuiden van de Oudelandse weg, grenzend aan het Loetbos. Kleinschaligheid en een mix van verschillende natuurtypen staan in Oudeland centraal. In het noordelijk deel realiseren we een grote hoeveelheid botanische natuur en een vogelplas. In het zuidelijk deel komt een mozaïek van verschillende natuurtypen.

2.250 ha

Hele gebied

135 ha

In dit deelgebied

28 ha

Zelfrealisatie

Gebiedskaart Oudeland

Meer over Oudeland