Bilwijk


Bilwijk is een nieuw natuurgebied ten zuidwesten van Haastrecht, in de polder Laag-Bilwijk. Je kunt er nu al prachtig wandelen door een bijzonder weidevogelgebied. Vanachter een vogelkijkscherm bewonder je de vogels. We maken Bilwijk voor hen nog aantrekkelijker. We versterken de ecologische verbindingszone met moeraspercelen en leggen onder meer botanisch waardevolle graslanden aan.

2.250 ha

Hele gebied

245 ha

In dit deelgebied

48 ha

Zelfrealisatie

Gebiedskaart Bilwijk

Meer over Bilwijk