Den Hoek


Den Hoek ligt tussen Bergambacht en Lekkerkerk. Wandelend over de Tiendweg Oost kijk je uit over het riet- en grasland. Hier heersen rust en ruimte. Alleen koeien houden je gezelschap. En vogels, want het is nu al één van de mooiere weidevogelgebieden waar je in het voorjaar nog de leeuwerik hoort zingen. De lange kavels met slootjes bieden vogels rust en ruimte. Vanaf 2023 maken we dit gebied nog aantrekkelijker met de aanleg van verschillende soorten grasland.

2.250 ha

Hele gebied

240 ha

In dit deelgebied

22 ha

Zelfrealisatie

Gebiedskaart Den Hoek

Meer over Den Hoek