Planning en uitvoering


In juni 2023 is gestart met de aanleg van nieuwe natuur in polder Den Hoek. We realiseren 240 hectare natuurgebied met verschillende soorten grasland. We passen het waterpeil aan, plaggen, zaaien kruidensoorten en leggen greppels en natuurvriendelijke oevers aan.

Nieuws van de aannemer

De natuur herstelt zich snel: onlangs hebben we percelen afgeplagd, zaaiden deze in, en kijk: binnen enkele weken zijn ze groen. In Den Hoek verwijderden we in enkele delen van het gebied de bovenste voedselrijke bodemlaag (dit noemen we afplaggen) om inheemse kruiden goed te laten groeien. We ontwikkelen hier vijf verschillende soorten natuur met hun eigen begroeiing, waaronder natte en droge gebieden. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en sloten met waterplanten is goed voor watervogels en verbetert de waterkwaliteit, een belangrijk doel van ons project. De afgegraven grond verwerken we in dammen en peilscheidingen om het natuurgebied van het agrarisch gebied te scheiden. Zo komen er minder voedingsstoffen in het water en kan de natuur zich goed ontwikkelen. Bovendien verhogen we met de grond de perceelkoppen, zodat natuurbeheerders gemakkelijk met hun tractor kunnen manoeuvreren. We streven ernaar de graafwerkzaamheden de komende weken af te ronden, voordat het te nat wordt voor zware machines op de percelen. Aannemer GKB begint dit najaar met de aanleg van stuwen en peilscheidingen op de Tiendweg Oost en Wetering Oost.

Rondleidingen 30 september

Wilt u van dichtbij zien en horen wat er gebeurt in polder Den Hoek? Ga zaterdag 30 september mee met de rondleiding om 9.00u, 11.00u of 13.00u. We ontvangen u bij de directiekeet, naast de voormalige ambulancepost op de rotonde bij polder Den Hoek.

Daarna trekken we met huifkarren het gebied in waar de betrokken agrariërs, aannemer en projectteam u meer vertellen over plagpercelen, oevers, plasdras, flora en fauna. De rondleiding duurt circa 1,5 uur. Trekt u stevig schoeisel aan? Aanmelden is noodzakelijk! Dat kan via info@veenweidenkrimpenerwaard.nl

Inloopspreekuren

Kunt u zaterdag 30 september niet? U bent ook van harte welkom op één van de inloopspreekuren, zie kader hiernaast. (12 september 2023)

We zijn van start!

Op 1 juni zijn we begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit het markeren van de leidingen en het graven van enkele archeologische proefsleuven. En op maandag 5 juni startte de natuurinrichting. Afhankelijk van de aanwezigheid van broedende vogels beginnen we aan de noordwestzijde van het projectgebied. Dit is nabij de rotonde N210 – Zuidbroekse Opweg. Er zijn meerdere kranen en trekkers aanwezig om de veengrond te ontgraven, vervoeren en verwerken op de nieuwe locatie. We verwachten dat we tot eind oktober bezig zijn met de natuurinrichting. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Hinder

Binnen het werkgebied wordt een transportroute aangelegd. Op deze manier beperken we de aanwezigheid van trekkers op de aanliggende wegen zo veel mogelijk. De werkzaamheden vinden aanvankelijk voornamelijk plaats op de percelen. In het najaar zullen de Wetering-Oost en Tiendweg-Oost worden aangepakt.

Inloopspreekuur

Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard houdt 1x per 2 weken bij de directiekeet (naast de voormalige ambulancepost op het carpoolplein) een inloopspreekuur. Er zijn dan tussen 10.00 - 11.00 uur medewerkers van het Programmabureau aanwezig en zij staan u graag persoonlijk te woord. U kunt natuurlijk ook per mail of telefonisch uw vraag stellen. Zie de kaders hiernaast. (6 juni 2023)

Start werkzaamheden

Vanaf mei tot begin juni maaien de pachters het gras en na 1 juni maken we dit gebied nog aantrekkelijker met de aanleg van verschillende soorten grasland. Familiebedrijf GKB Realisatie start met de inrichtingswerkzaamheden ter hoogte van de rotonde (N210 – Zuidbroekse Opweg), al hangt de start wel af van de aanwezigheid van broedende vogels. GKB richtte eerder al de polders De Nesse en Berkenwoudse Driehoek in. Tijdens de werkzaamheden proberen ze de omgeving zo weinig mogelijk te verstoren. Bijvoorbeeld door de Okkersekade en de Wetering Oost, smal en populair onder fietsers, zoveel mogelijk te ontzien. GKB legt een bouwweg aan, gebruikt de parallelweg van de N210 en het grondtransport blijft voornamelijk binnen het gebied. De omgeving wordt uiteraard tijdig geïnformeerd, via bijvoorbeeld borden. (24 mei 2023)


Contact

GKB Realisatie is de aannemer die in Den Hoek aan het werk is. Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Arco Kraaijeveld van GKB via arco@gkbgroep.nl of 06 14795419.

Meer weten over het Programma Veenweiden Krimpenerwaard? Neem dan gerust contact op met projectleider Janneke Fraterman via jac.fraterman@pzh.nl

Inloopspreekuur

U bent ook van harte welkom tijdens het ‘inloopspreekuur Den Hoek’, van 10.00 – 11.00 uur

 • zaterdag 17 juni
 • maandag 26 juni
 • zaterdag 15 juli
 • maandag 24 juli
 • zaterdag 12 augustus
 • maandag 21 augustus
 • zaterdag 9 september
 • maandag 18 september
 • zaterdag 7 oktober
 • maandag 16 oktober
 • zaterdag 4 november
 • maandag 13 november
 • zaterdag 2 december
 • maandag 11 december

Locatie: directiekeet (naast ambulancepost op het carpoolterrein bij polder Den Hoek)