Partners


Kernpartners

De gemeente Krimpenerwaard, het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland werken samen met ruim 20 agrarisch ondernemers (zogeheten zelfrealisatoren) en andere particuliere grondeigenaren aan de natuurontwikkeling. Het Zuid-Hollands Landschap en het Natuurbeheercollectief (NBC) Krimpenerwaard zijn cruciale samenwerkingspartners voor het beheer.

Het programma Veenweiden Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor de regie en de uitvoering. De regie is in handen van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard, met daarin gemeente, hoogheemraadschap en provincie. Het programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard verzorgt de operationele uitvoering.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Uitvoerende aannemers

De aannemers die de nieuwe natuur gaan aanleggen op gronden van provincie Zuid-Holland en Zuid-Hollands Landschap, zijn zorgvuldig geselecteerd. Het zijn vijf MKB-bedrijven die veel ervaring hebben met natuuraanleg en met werken in veenweidegebied. De aannemerspoule bestaat uit:

  • GKB Realisatie BV (Barendrecht)
  • De Heer Land & Water BV (Polsbroek)
  • De Kuiper Civiel- en Waterbouw B.V. (Noordeloos)
  • De Vries Stolwijk BV (Stolwijk)
  • Aannemingsbedrijf Verboon Maasland (Maasland)