Het Beijersche


Bij de uitvoering vormt Het Beijersche samen met Veerstalblok één deelgebied. De polder Het Beijersche ligt bij Stolwijk, Veerstalblok ligt bij Gouderak. De smalle weidekavels en brede watergangen vormen een kenmerkend deel van het veenweidegebied. Op de Tiendweg is het prachtig fietsen langs knotwilgen en elzen. Wintergasten gebruiken ’s winters massaal de graslanden terwijl de brede watergangen veel watervogels trekken. De eisen die de vogels in de verschillende seizoenen (en levensfasen) stellen, lopen nogal uiteen. Daarom realiseren we hier verschillende soorten nieuwe natuur voor ze.

2.250 ha

Hele gebied

300 ha

In dit deelgebied

103 ha

Zelfrealisatie

Gebiedskaart Het Beijersche en Veerstalblok

Meer over Het Beijersche