Kadijk West


Natuurterrein Kadijk West ligt direct ten noordwesten van Bergambacht. Het is een typisch veenweidegebied met langgerekte weidekavels. Struinend of fietsend over de Kadijk kijk je uit over dit belangrijke weidevogelreservaat waar je de scholekster, tureluur, grutto en kievit kunt spotten. Met name verdroging zorgt er echter voor dat je deze vogels hier de laatste jaren steeds minder ziet. Daar gaan we wat aan doen. Om het gebied weer aantrekkelijker te maken voor weidevogels, wordt het grasland vernat door het aanleggen van plas-dras-zones en aanpassingen in het watersysteem.

2.250 ha

Hele gebied

93 ha

In dit deelgebied

93 ha

Zelfrealisatie

Meer over Kadijk West