Planning en uitvoering


Ongeveer 500 van de 2.250 hectare is de afgelopen jaren al ingericht als natuurgebied; onder andere de polders De Nesse, Berkenwoudse Driehoek, Nespolder en het zuidelijk deel van Oudeland. Hier zijn onder andere natuurvriendelijke oevers aangelegd, percelen afgeplagd en dammen aangelegd. Ook kwamen er een vogelkijkscherm, picknicktafels en een wandelpad. De waardevolle lessen die in deze gebieden zijn geleerd, benutten we bij de verdere uitvoering.

Kadijk West is al een belangrijk NNN-reservaat voor weidevogels. Vooral verdroging maakt het gebied echter steeds minder aantrekkelijk voor weidevogels. Daarom wordt het gebied tijdens het weidevogelseizoen vernat om zo de kwaliteit van het weidevogelgrasland te verbeteren.

De uitvoering door het Zuid-Hollands Landschap vindt plaats in 2024. De andere particuliere zelfrealisator is uiterlijk eind 2025 gereed met de inrichting.