Kattendijksblok


De polder Kattendijksblok (kortweg Kattendijk) ligt tussen Gouderak en Schaapjeszijde. Het is een uitgestrekt en open veengebied vol langgerekte graslanden en sloten. Er ligt een voormalige touwbaan, waarop vroeger touwen werden gedraaid van hennep. We maken het hier vooral natter. Dat doen we samen met een coöperatie van 25 agrariërs. Ze richten zich op weidevogelbeheer, botanisch beheer en beheer van moeras- en rietland. Een van hen is gastenboerderij De Appelgaard die laat zien dat ‘economisch’ en ‘ecologisch’ goed zijn te combineren.

2.250 ha

Hele gebied

275 ha

In dit deelgebied

15 ha

Zelfrealisatie

Gebiedskaart Kattendijksblok

Meer over Kattendijksblok