Planning en uitvoering


Ongeveer 500 van de 2.250 hectare is de afgelopen jaren al ingericht als natuurgebied; onder andere de polders De Nesse, Berkenwoudse Driehoek, Nespolder en het zuidelijk deel van Oudeland. Hier zijn onder andere natuurvriendelijke oevers aangelegd, percelen afgeplagd en dammen aangelegd. Ook kwamen er een vogelkijkscherm, picknicktafels en een wandelpad. De waardevolle lessen die in deze gebieden zijn geleerd, benutten we bij de verdere uitvoering.

De globale planning voor Kattendijksblok is als volgt.

2023

  • Start voorbereidende baggerwerkzaamheden
  • Informatievoorziening over voorlopig en definitief ontwerp
  • Selectie aannemer natuurinrichting

2024-2025

  • Start uitvoering natuurinrichting