Middelblok


De polder Middelblok met veel smalle weidekavels ligt tussen Gouda en Gouderak. The Cranberry Company blijft hier cranberries telen en natuur ontwikkelen. Ben jij een vogelaar? Wandel eens naar de kijkhut bij de Vogelplas en spot de vele eendensoorten en steltlopers.

2.250 ha

Hele gebied

345 ha

In dit deelgebied

20 ha

Zelfrealisatie

Gebiedskaart Middelblok

Meer over Middelblok