Planning en uitvoering


In Middelblok zijn twee deelgebieden te onderscheiden: ten noorden en ten zuiden van de Tiendweg. Het noordelijke richten we voornamelijk in als kruiden- en faunarijk grasland en als vochtig weidevogelgrasland. In het zuidelijk deel leggen we vochtig hooiland, nat schraalland en drasland aan.

In de zomer van 2024 start de natuurinrichting in polder Middelblok. In 2023 is gestart met de voorbereidende baggerwerkzaamheden, hebben we de aannemer geselecteerd voor de natuurinrichting en is het voorlopig ontwerp gemaakt. In maart 2024 vond de eerste inloopbijeenkomst plaats, voor de zomer volgt een 2e informatiebijeenkomst. In de zomer van 2024 starten de werkzaamheden door GKB Realisatie BV. Een ervaren aannemer want GKB heeft ook de natuurinrichting in deelgebied Den Hoek gerealiseerd. We verwachten uiterlijk eind 2025 af te kunnen ronden.

Op deze pagina houdt aannemer GKB u op de hoogte van de planning en de uitvoering.


Contact

GKB Realisatie is de aannemer die in polder Middelblok aan het werk gaat. Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Arco Kraaijeveld van GKB via arco@gkbgroep.nl

Meer weten over het Programma Veenweiden Krimpenerwaard? Neem dan gerust contact op met projectleider Raymond van Gemerden via rjc.van.gemerden@pzh.nl