Wie zijn betrokken


Voor de ontwikkeling van natuur in Krimpenerwaard werken de gemeente Krimpenerwaard, het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland samen met particuliere grondeigenaren. Ook Zuid-Hollands Landschap en het Natuurbeheercollectief (NBC) Krimpenerwaard zijn cruciale partners.

Uitvoering

Voor het échte werk begint in polder Middelblok, selecteerden we in een eerdere selectieprocedure vijf geschikte aannemers. Zij beschikken over de kennis en kunde om de nieuwe natuur in veenweidegebied aan te leggen. Om te kiezen welke aannemer aan de slag gaat in Middelblok, mochten ze hun plannen indienen. Een beoordelingscommissie hield bij de keuze o.a. rekening met seizoensinvloeden, hinderbeleving, grondstromenplan en risicobeheersing. Aannemer GKB Realisatie BV uit Barendracht gaat de schop in de grond zetten en de natuurinrichting in Middelblok realiseren. Alle vijf aannemers hebben een raamovereenkomst ondertekend waarmee ze kunnen meedoen voor de natuurontwikkeling in de overige gebieden.

Beheer

Na de inrichting gaan Zuid-Hollands Landschap en het Natuurbeheercollectief (NBC) Krimpenerwaard de gebieden beheren, in samenwerking met pachters.

In Middelblok zijn ook twee zogenoemde zelfrealisatoren betrokken bij de natuurinrichting. Zelfrealisatoren zijn particuliere grondeigenaren die op hun eigen grond aan natuurbeheer gaan doen, en boeren die hun agrarisch bedrijf met natuurbeheer combineren. De nieuwe natuur in de gehele Krimpenerwaard wordt gerealiseerd samen met 24 zelfrealisatoren.