Het gebied


Het deelgebied Kattendijksblok kenmerkt zich door openheid. Er komt een groot aaneengesloten gebied van vochtig weidevogelgrasland, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van de Tiendweg. Aan de zuidzijde van de Tiendweg realiseren we enkele moerasstapstenen tegen de landscheiding aan. In de hoek bij Schaapjeszijde en de Wellepoort komt een gebied met botanische graslanden. De landscheiding trekken vanuit de Wellepoort als kade door tot de bestaande landscheiding.

Grondeigenaren

De grond is grotendeels in eigendom van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap en gemeente Krimpenerwaard. En er zijn particuliere grondeigenaren die meedoen aan de natuurontwikkeling. Ook hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft een klein deel van de grond in eigendom.

Water

Het watersysteem in Kattendijksblok wordt gevoed vanuit de natuurgebieden Berkenwoudse Driehoek en polder De Nesse. Vanuit daar stroomt het water peilvak Kattendijksblok Buiten in. Vanuit Kattendijksblok Buiten, stroomt het water Kattendijksblok Binnen in waarna het, onder een nieuw te realiseren brug onder Schaapjeszijde door, de agrarische polder De Nesse weer in stroomt. Voor het blok botanische graslanden realiseren we een apart peilvak om tot de juiste waterhuishouding te komen.

In het hele gebied komen natuurvriendelijke oevers, met als doel de waterkwaliteit verder te verbeteren.