Wie zijn betrokken


Het Zuid-Hollands Landschap en een een particuliere grondeigenaar gaan in 2024 de kwaliteit van de bestaande natuur in Kadijk West verbeteren. Kadijk West is een belangrijk weidevogelgebied. Zij voeren dit project als zelfrealisatoren zelfstandig uit. Het pakket van maatregelen is in nauw overleg met het Programmabureau, hoogheemraadschap, gemeente en provincie.

Beheer

Na de inrichting blijven het Zuid-Hollands Landschap en de particuliere grondeigenaar het gebied beheren.