Wie zijn betrokken


Voor de ontwikkeling van natuur in Krimpenerwaard werken de gemeente Krimpenerwaard, het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland samen met particuliere grondeigenaren. Ook Zuid-Hollands Landschap en het Natuurbeheercollectief (NBC) Krimpenerwaard zijn cruciale partners.

Uitvoering

Voor het échte werk begon in Den Hoek, selecteerden we in een eerdere selectieprocedure vijf geschikte aannemers. Zij beschikken over de kennis en kunde om de nieuwe natuur in veenweidegebied aan te leggen. Om te kiezen welke aannemer aan de slag gaat in Den Hoek, mochten ze hun plannen indienen. Een beoordelingscommissie hield bij de keuze o.a. rekening met seizoensinvloeden, hinderbeleving, grondstromenplan en risicobeheersing. GKB Realisatie BV gaat als eerste aannemer de schop in de grond zetten en Den Hoek realiseren. Alle vijf aannemers hebben een raamovereenkomst ondertekend waarmee ze kunnen meedoen voor de natuurontwikkeling in de overige gebieden.

Beheer

Na de inrichting gaan Zuid-Hollands Landschap en het Natuurbeheercollectief (NBC) Krimpenerwaard de gebieden beheren, ze zullen daarvoor samenwerken met pachters.