Planning en uitvoering


In Oudeland zijn twee gebieden te onderscheiden: het gebied ten noorden van de Oudelandse weg en het gebied ten Zuiden van de Oudelandse weg, grenzend aan het Loetbos.

Het zuidelijk deel van Oudeland is al in 2016-2017 ingericht met botanische graslanden. De aanwezige watergang in het zuiden is verbreed en voorzien van een natuurvriendelijke oever. Zo is er een schoonwaterverbinding. Over de voormalige kade langs de rand van het gebied ligt nu een wandelroute. De waardevolle lessen die zijn geleerd, benutten we bij de verdere uitvoering.

Nieuws van de aannemer

Start werkzaamheden

Vanaf 3 juni mogen wij te gast zijn in het mooie gebied Oudeland waar we gaan starten met de ontwikkeling van nieuwe natuur. In verband met het broedseizoen stond de start van de werkzaamheden gepland op 3 juni, echter door de overvloedige regenval van de laatste tijd is het onmogelijk om het gras te maaien. Omdat er nog niet gemaaid kon worden, heeft de start van de werkzaamheden vertraging opgelopen.

Op basis van de weersverwachtingen hopen we op wat drogere dagen, zodat er vanaf maandag 10 juni gemaaid kan worden. Vooruitlopend op de start van de werkzaamheden is de uitvoeringskeet geplaatst op de parkeerplaats bij het fietspad langs de Oude Wetering (kruising Oudelandseweg/Westeinde). Om het gebied voor wandelaars, recreanten en hondenbezitters toegankelijk te houden hebben wij extra parkeerplaatsen gecreëerd naast de keet.

Nadat de percelen zijn gemaaid, vindt er een ecologische opname plaatst, waarna de ecoloog in samenspraak met Natuurbeheercollectief (NBC) Krimpenerwaard de percelen vrijgeeft. Waarna wij starten met de werkzaamheden voor de natuurinrichting, in het gebied ten Zuiden van de Oudelandseweg, ter hoogte van huisnummer 10.

De kans bestaat dat u onze uitvoerder Gerard Kerkhof en/of werkvoorbereider Marten Ooms veelvuldig gaat tegenkomen in het gebied, daarom stellen wij hen graag aan u voor zodat het “bekende gezichten” worden, de komende maanden zijn we tenslotte buren.

Gerard Kerkhof

Marten Ooms

Wilt u, vooruitlopend op de start van de werkzaamheden, meer weten over de werkzaamheden of de planning, dan heten wij u van harte welkom tijdens het wekelijks inloopspreekuur in onze keet, op maandag ochtend tussen 11.30 en 12.30 uur.

Bent u slecht ter been of niet in de gelegenheid om de keet te bezoeken dan kunt u altijd contact opnemen met onze omgevingsmanager; Caroline Klompenhouwer. Telefonisch bereikbaar op 06 52 88 12 75 of via email info@verboonmaasland.nl

(juni 2024)

Voorbereidingen

In de zomer van 2024 start de natuurinrichting in het noordelijk deel van Oudeland. Hier staat kleinschaligheid en een mix van natuurtypen centraal. We realiseren o.a. botanische natuur en een vogelplas. In 2023 is gestart met de voorbereidende baggerwerkzaamheden, hebben we de aannemer geselecteerd voor de natuurinrichting en is het voorlopig ontwerp gemaakt. In maart 2024 vond de eerste inloopbijeenkomst plaats, in mei een 2e informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatiebijeenkomst informeerden wij samen met Verboon Maasland verder over de uitvoeringsplanning en hoe de uitvoering plaats vindt. In juni 2024 starten de werkzaamheden door aannemer Verboon Maasland. We verwachten uiterlijk eind 2025 af te kunnen ronden.

(maart 2024)


Contact

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Caroline Klompenhouwer van aannemer Verboon Maasland via info@verboonmaasland.nl of 06-52881275.

Meer weten over het Programma Veenweiden Krimpenerwaard? Neem dan gerust contact op met projectleider Robert Goudriaan via r.goudriaan@hhsk.nl

Inloopspreekuur

U bent van harte welkom tijdens het wekelijks inloopspreekuur in onze keet, op maandagochtend tussen 11.30 en 12.30 uur.

U vindt de keet op de parkeerplaats bij het fietspad langs de Oude Wetering (kruising Oudelandseweg/Westeinde).

Bent u slecht ter been of niet in de gelegenheid om de keet te bezoeken? Dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Caroline Klompenhouwer. Telefonisch bereikbaar op 06-52881275 of via info@verboonmaasland.nl