Het gebied


In Veerstalblok en Het Beijersche zijn vier verschillende delen te onderscheiden. Ten noorden van de Tiendweg in Veerstalblok is een bestaand natuurgebied rond de Veerstalblokboezem. Dit gaan we uitbreiden met kruiden- en faunarijk grasland. Aan de zuidkant van de Tiendweg realiseren we een groot weidevogelgebied. Het noordelijk deel van het Beijersche wordt een kleinschalig, gevarieerd natuurgebied. Het zuidelijk deel gaat voornamelijk uit kruiden- en faunarijk grasland bestaan.

Grondeigenaren

De grond is grotendeels in eigendom van Zuid-Hollands Landschap en de provincie Zuid-Holland, ongeveer een derde van de grond is van particuliere grondeigenaren die mee doen aan de natuurontwikkeling.

Water

Het waterbeheer omvat twee systemen: Veerstalblok en het Beijersche Weegje. In Veerstalblok gaat het peil omhoog. De Tiendweg en het Beijersche wegje hogen we op, zodat deze wegen (deels) als peilscheiding gaan functioneren. Om Veerstalblok (en ook deelgebied Middelblok) van water te voorzien, realiseren we een inlaat vanuit de Hollandsche IJssel. In het hele gebied komen natuurvriendelijke oevers, met als doel de waterkwaliteit te verbeteren.