Achterbroek


In de polder Achterbroek in Berkenwoude vind je een mooie combinatie van nieuwe natuur en agrarisch gebied. De natuur wordt in Achterbroek beheerd door Zuid-Hollands Landschap.

De beheerders maaien de graslanden twee keer per jaar en voeren het maaisel af. Zo zorgen ze ervoor dat de bodem verschraalt. Planten die houden van een voedselarme bodem kunnen zo tot ontwikkeling komen, zoals kleine valeriaan, grote ratelaar en knoopkruid. Zuid-Hollands Landschap zet de greppels voor het broedseizoen plasdras. Daar groeien goudknopjes, planten die met hun knopvormige bloemen hun naam eer aan doen en een voorkeur hebben voor waterkanten van ondiepe plassen. Ook de ringslang houdt van de sloten in Polder Achterbroek. De slang jaagt langs de oevers van het water op kikkers en salamanders. Voor mensen is hij ongevaarlijk en niet giftig.

In een paar delen van polder Achterbroek kan het waterpeil geregeld worden. Zuid-Hollands Landschap zet het waterpeil op z’n hoogst als de weidevogels komen zodat ze in de natte gebieden op zoek kunnen naar wormen, bodemdiertjes, slakken en kreeftjes. Je ziet er dan volop grutto’s, tureluurs, scholeksters en slobeenden.