Bergambacht West - Nespolder


Het gebied Bergambacht West is ook wel bekend als de Nespolder. Het grootste deel van het gebied is ingericht door het Zuid-Hollands Landschap als vochtig en nat schraalland en bloemrijk grasland.

In het gebied zijn vele kluten te vinden in de plasdras. Deze vogels broeden normaal gesproken op zandbanken langs de kust en soms ook in het binnenland op kale plekken met ondiep water. In de Nespolder maken ze gebruik van de (onbegroeide) eilandjes die in het natte grasland aanwezig zijn. Ook is het gebied erg in trek bij de kievit, de tureluur, de scholekster, verschillende eendensoorten en de vele vogels uit Den Hoek die alleen even komen eten. Planten die van vochtige grond houden zijn er veelvuldig te vinden: dotterbloem, holpijp en bosbies.

Ook zijn er wandelpaden, waarop twee rondwandelingen zijn uitgezet: https://www.zuidhollandslandschap.nl/routes/wandelroute/struinen-door-de-nespolder