Stikstofuitstoot


Door het Programmabureau zijn met de Omgevingsdienst Haagladen afspraken gemaakt over het stikstofuitstoot vergunningsvrij kunnen handelen voor de aanleg van de natuurgebieden in de Krimpenerwaard. Dit betekent dat ook de zelfrealisatoren vergunningsvrij kunnen werken voor zover het gaat om stikstofuitstoot.

Bestuurlijk rechtsoordeel

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ‘binnenplans’ te salderen. Door de natuurbestemming (bestemmingsplan) en de bijbehorende (regels met betrekking tot) afname van bemesting, neemt de stikstofuitstoot binnen de natuurbegrenzing af. De wijziging van het landgebruik levert stikstofruimte op om de stikstofuitstoot tijdens de aanlegfase te compenseren. Aan de Omgevingsdienst Haaglanden is op basis hiervan een zogenoemd 'bestuurlijk rechtsoordeel' gevraagd over de ontheffing voor vergunningen stikstofuitstoot.

Ontheffing voor natuurinrichting

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft het vergunningsvrij werken bevestigd in een bestuurlijk rechtsoordeel. Dit is van toepassing op de gehele natuurinrichting, inclusief de uitvoering door de zelfrealisatoren. Ook het uitvoeren van een Aeriusberekening is niet nodig.

Belangrijk: de algemene ontheffing geldt niet voor eventuele agrarische (bouw)activiteiten of activiteiten buiten uw zelfrealisatieplan.