Contactpersonen voor zelfrealisatoren


De natuurinrichting wordt begeleid door het programmabureau. Per gebied is een projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering binnen dat gebied. Deze projectleider is uw contactpersoon en zoekt afstemming met u als zelfrealisator over de raakvlakken tussen uw uitvoeringswerkzaamheden en de overall-inrichtingswerkzaamheden. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen als daar aanleiding voor is.

Projectleiders programmabureau

De onderstaande projectleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor zelfrealisatoren als het gaat om afstemming tussen uw eigen Natuurinrichtingsplan en de inrichting van het aangrenzende NNN-gebied. Dat is extra belangrijk als er een samenhang is tussen deze twee. Dit is onder andere het geval bij peilregulerende maatregelen zoals de aanleg van peilscheidingen en dammen. Ook kunt u de projectleider benaderen bij vragen over bijvoorbeeld de afstemming van werken, de planning van de uitvoering en vergunningen.

Contactpersonen Natuurbeheercollectief

Hieronder vindt u de contactpersonen van Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard (NBC) voor de verschillende deelgebieden. Het NBC kan u adviseren over het toekomstig natuurbeheer en het beoogde natuurresultaat. U blijft als zelfrealisator uiteraard wel zelf verantwoordelijk bent voor de natuurinrichting én het natuurresultaat.