Update werkzaamheden Den Hoek

Gepubliceerd op 29 januari 2024

De beschoeiingen langs de Wetering-Oost zijn grotendeels gereed. Vanaf maandag 12 februari wordt de Wetering-Oost voor 2 weken afgesloten voor alle verkeer. In deze periode wordt de resterende beschoeiing aan de Wetering-Oost aangebracht. De omleidingsroute is dezelfde als voorgaande keren; om het gebied heen. Op een later moment informeren wij u over de werkzaamheden aan het asfalt van de Wetering-Oost, die vinden op zijn vroegst in de zomer plaats.

Inwerkingtreding peilen Peilbesluit NNN Den Hoek

Voor het inrichten van de nieuwe natuur wordt ook het waterpeil aangepast. Daarvoor is het peilbesluit NNN Den Hoek vastgesteld door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2024-243.pdf). De laatste watermaatregelen worden nu uitgevoerd en vanaf eind januari wordt de peilopzet in gang gezet. Dit gebeurt door het gebied te laten vol regenen. Daardoor gaat het peil omhoog (peilopzet). Dit doen we om bodemdaling tegen te gaan en veenweidennatuur te ontwikkelen.

Om de vegetatie zich goed te kunnen laten ontwikkelen, en om de kans op oeverafkalving te beperken, wordt de peilverandering gefaseerd ingevoerd. Dit gaat de komende jaren (t/m februari 2027) met stapjes van 5 cm per jaar in Den Hoek noord, midden en binnen. De gestreepte gebieden op onderstaande kaart hebben een afwijkend peil en daarvan stijgt het peil nadat in de zomer de Bosmanmolens zijn geplaatst, die het water in de gebieden pompen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met Arco Kraaijeveld (06-14795419) of via arco@gkbgroep.nl.

Voor meer informatie over de peilopzet kunt u contact opnemen met Janneke Fraterman (06-55220585) of via jac.fraterman@pzh.nl.

Meer info over Den Hoek vindt u hier: Den Hoek