Informatiemarkt landelijk gebied

Gepubliceerd op 19 januari 2024

Bent u geïnteresseerd in de toekomst van het landelijk gebied van de Krimpenerwaard en wilt u erover meedenken? Bezoek dan op maandag 5 februari de informatiemarkt! De informatiemarkt is van 19.00 tot 22.00 uur in Amicitia, Raadhuisplein 1-5, Lekkerkerk. Agrariërs, inwoners, natuurbeheerders, ondernemers en iedereen die geïnteresseerd is: u bent van harte welkom!

Wat is er te zien en te horen?

Op 5 februari nemen de gemeente Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard u mee in de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van landbouw, natuur, water en klimaat. U kunt informatiekramen bezoeken, er zijn panelgesprekken en er is volop gelegenheid om in gesprek te gaan.

Informatiekramen en gesprekken

Er zijn informatiekramen over onder andere het integreren van natuur en landbouw, de aanleg van nieuwe natuur, maatregelen om stikstof te beperken en de bodemdaling te remmen en nieuwe verdienmodellen voor boeren, zoals met kruidenrijk grasland. Diverse boeren en experts delen inspirerende voorbeelden. Ook kunt u actief deelnemen. Er is alle ruimte voor gesprek en dialoog. Graag horen we uw ideeën en denkrichtingen voor de toekomst van het landelijk gebied.

Panelgesprekken

Op deze avond zijn er twee panelgesprekken. In het eerste gaat het over de opgaven die op het gebied afkomen en hoe we hier samen aan werken. Gedeputeerde Frank Rijkaart, wethouder Leo Barth, hoogheemraad Jos Verdoold en enkele agrariërs uit het gebied wisselen hierover van gedachten. In het tweede panelgesprek staat toekomstperspectief voor agrariërs centraal en wordt er nagedacht over nieuwe verdienmodellen. Daarover gaan onder meer de Rabobank , Wim Schippers van de Veldgids, adviseur Barend Meerkerk en agrariërs in gesprek.

Aanmelden of vragen?

Komt u naar de informatiemarkt? Dan stellen we het op prijs als u zich aanmeldt. Dit kan op https://www.krimpenerwaard.nl/landbouw. Hier kunt u ook uw vragen of ideeën aan ons doorgeven.

We zien u graag op 5 februari!

Provincie Zuid-Holland
Gemeente Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard