Snoeien bomen Okkerse kade

Gepubliceerd op 2 februari 2023

In Den Hoek worden in februari elzen en wilgen gesnoeid langs en in de buurt van de Okkerse kade. De snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd door het Zuid-Hollands Landschap en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Polder Den Hoek is een van de deelgebieden waar nieuwe natuur ontwikkeld wordt. In Den Hoek leggen we in het noorden, langs de provinciale weg, botanische graslanden en drasland aan. Tussen de Veen en de Tiendweg oost komt vochtig weidevogelgrasland. Ten zuiden van de Tiendweg oost, ontwikkelen we een gebied met kruiden- en faunarijk grasland. Dit soort graslanden komen van oudsher voor in Den Hoek. Door het beheer meer gericht op natuur zal de biodiversiteit toenemen.

Door het snoeien van de elzen en wilgen voorkomen we dat hun zaden straks op de net geplagde percelen waaien en daar ongewenst uitgroeien tot bos in plaats van kruiden- en faunarijk grasland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Janneke Fraterman van het hoogheemraadschap via J.Fraterman@hhsk.nl