Rondleidingen Den Hoek

Gepubliceerd op 12 september 2023

De Krimpenerwaard is een bijzondere plek. Om het unieke slagenlandschap te behouden en te versterken, realiseren we ​samen 2.250 hectare veenweidenatuur. Natuur waarin planten en dieren zich thuis voelen en waar plek is voor toekomstgerichte landbouw. Een prettige leefomgeving met prima waterkwaliteit en goede recreatiemogelijkheden. Daar werken gemeente, hoogheemraadschap en provincie samen met agrariërs, particuliere grondeigenaren en natuur- en recreatieve organisaties aan.

Werk in uitvoering: polder Den Hoek

Eén van de deelgebieden waar we samen nieuwe natuur ontwikkelen is Den Hoek, tussen Bergambacht en Lekkerkerk. We maken dit gebied nog aantrekkelijker met de aanleg van verschillende soorten gras- en drasland. Aannemer GKB is druk bezig in polder Den Hoek: er worden percelen afgeplagd en ingezaaid, natuurvriendelijke oevers en sloten aangelegd, paden opgehoogd en stuwen en peilscheidingen gemaakt.

Rondleidingen 30 september

Wilt u van dichtbij zien en horen wat er gebeurt in polder Den Hoek? Ga zaterdag 30 september mee met de rondleiding om 9.00u, 11.00u of 13.00u. We ontvangen u bij de directiekeet, naast de voormalige ambulancepost op de rotonde bij polder Den Hoek (rotonde afslag Berkenwoude N210).

Daarna trekken we met huifkarren het gebied in waar de betrokken agrariërs, aannemer en projectteam u meer vertellen over plagpercelen, oevers, plasdras, flora en fauna. De rondleiding duurt circa 1,5 uur. Trekt u stevig schoeisel aan? Aanmelden is noodzakelijk! Dat kan via info@veenweidenkrimpenerwaard.nl

Inloopspreekuren

Kunt u zaterdag 30 september niet? U bent ook van harte welkom op één van de inloopspreekuren: Inloopspreekuur Den Hoek