Projectplannen Waterwet

Gepubliceerd op 21 december 2023

Voor inspraak ter inzage: Ontwerp projectplan Waterwet Programma Veenweiden Krimpenerwaard voor Oudeland, Middelblok en Kattendijksblok

Op 12 december 2023 zijn de ontwerp projectplannen Waterwet Programma Veenweiden Krimpenerwaard voor de deelgebieden Oudeland, Middelblok en Kattendijksblok vastgesteld door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Van 22 december 2023 tot en met 2 februari 2024 kunt u de stukken bekijken.

U vindt alle informatie hier:

Oudeland: Waterschapsblad 2023, 16155 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Kattendijksblok: Waterschapsblad 2023, 16156 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Middelblok: Waterschapsblad 2023, 16152 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)