Zo pakten we de watercrassula in

Gepubliceerd op 7 december 2023

In Polder ‘t Beijersche werkten het programmabureau en het Zuid-Hollands Landschap hard aan het bestrijden van de invasieve exoot watercrassula. We dempten een rietmoeras, zodat permanent grasland ontstaat. Helaas was er geen andere optie: de water- en oeverplant verspreidt zich razendsnel onder natte omstandigheden. We bedekten deze enige groeiplaats in het gebied zeer zorgvuldig onder een dikke laag grond plus bossen wilgentenen. We gebruikten pompen met verschillende filters om besmetting van omliggende sloten en percelen te voorkomen.

De grond voor de demping komt van vijf grote percelen in Polders Veerstalblok en ‘t Beijersche die we plagden, vooruitlopend op de natuurontwikkeling in 2025. Op de drie holle percelen die ontstonden, kan zich de komende jaren jong moeras en schraal grasland ontwikkelen. Twee andere grote percelen zijn schuin afgeplagd naar de sloot toe. Op dit zeer flauwe talud ontwikkelt zich naar verwachting nat schraalland, met bedreigde soorten als brede orchis, klokjesgentiaan, Spaanse ruiter en blauwe zegge. We volgen de ontwikkeling van deze afgeplagde percelen op de voet, evenals de voormalige groeiplaats van de watercrassula.