Hoe beperken we samen oeverafkalving in de Krimpenerwaard?

Gepubliceerd op 5 juni 2023

Wandelend of fietsend door de polder in bijvoorbeeld De Nesse is het je misschien al opgevallen: op verschillende plekken is er sprake van oeverafkalving. Dat betekent dat delen van de oever verzakken of afbrokkelen en in het water verdwijnen.

Oeverafkalving is slecht nieuws voor de nieuwe natuurgebieden die we hier aanleggen, want het vermindert de waterkwaliteit. Planten en dieren sterven door gebrek aan licht en zuurstof. Ook grondeigenaren zijn er niet blij mee, omdat ze stukken van hun land verliezen.

Samenspel van factoren

Dat veenoevers in de Krimpenerwaard meer risico lopen op erosie komt door een samenspel aan factoren. Te snelle veranderingen in het waterpeil en lange regenperiodes of juist lange droogteperiodes, spelen een belangrijke rol. Ook het afgraven van oevers of het vertrappen van de oever door ganzen, smienten of vee speelt mee. En het te intensief baggeren van sloten is ook nadelig voor oevererosie.

Samen werken aan oplossingen

Met veel betrokken partners (agrariërs, de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap, Wageningen Universiteit/NMI-agro, Staatsbosbeheer, Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) zijn afspraken gemaakt hoe we oeverafkalving samen gaan aanpakken binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dat doen we door het waterpeil na inrichting veel geleidelijker te verhogen. En door te zaaien; zo heeft de oevervegetatie de tijd om zich goed te wortelen en kan de grond beter vasthouden. Bij het afplaggen houden we meer rekening met de huidige en toekomstige waterlijn. En bij het beheer van het waterpeil letten we het hele jaar door op dat de grond niet te nat en niet te droog wordt.

Meer informatie?

Meer weten over oeverafkalving? Bekijk de animatie waar we oeverafkalving eenvoudig uitleggen.

Of lees het verslag van de expertmeeting; een bijeenkomst waar experts en ervaringsdeskundigen van oeverafkalving aanwezig waren: Verslag expertmeeting oeverafkalving

Verder praten over oeverafkalving? We delen graag onze ervaringen. Stuur een mail naar info@veenweidenkrimpenerwaard.nl en we nemen contact met u op.