Nieuwsbrief 15: Van en voor ons allemaal

Gepubliceerd op 22 september 2023

In deze nieuwsbrief een update over het werk in uitvoering in polder Den Hoek. U bent van harte welkom bij de rondleidingen en inloopspreekuren!

We vertellen over de bestrijding van watercrassula, aanleg van natuurvriendelijke oevers en het waterschap informeert u over nieuwe natuur en schoon en genoeg water.

‘Zelfrealisator Tino Holthuijsen aan de slag met bijen en houtsingel’

Tino Holthuijsen is eigenaar van grond aan de Schenkelkade/Goudseweg in Stolwijk. Met zijn plan voor herstel van de houtsingel, bijenkasten en bijenvriendelijk groen, is hij één van de 24 zelfrealisatoren. Zelfrealisatoren zijn particuliere grondeigenaren die op hun grond aan natuurbeheer doen, en boeren die hun agrarisch bedrijf met natuurbeheer combineren. Tino vertelt over zijn plannen.

U leest de nieuwsbrief hier: Nieuwsbrief 15