Natuur en cultuur komen samen in Middelblok

Gepubliceerd op 13 februari 2023

In het veenweidelandschap van de Krimpenerwaard gaan natuur, landschapsbeheer en erfgoed mooi samen. Bij de natuurontwikkeling in Middelblok kwam er een oude vervallen karnschuur in beeld. De provincie koestert deze rijksmonumenten en kwam met een restauratieplan. Op 10 februari 2023 opende gedeputeerde Willy de Zoete de gerestaureerde oude karnschuur.

Kans voor natuur

In de polder Middelblok, dat ligt tussen Gouda en Gouderak, komt ruimte voor 345 hectare verschillende soorten natuur. Zoals bijvoorbeeld vochtig weidevogelgrasland, waar grutto en tureluur graag komen. Vochtig hooiland langs de rivieren. En nat schraalland en moeraslandschap. Dat zijn kansen om de bodem- en waterkwaliteit weer op adem te laten komen. Op sommige plekken in het gebied duikt hier en daar een prachtige cultuurhistorische kans op, zoals de oude karnschuur in Middelblok.

Willy de Zoete, gedeputeerde Cultuur & Erfgoed: “Het behoud van een rijksmonument zoals deze karnschuur geeft ons de kans onze cultuurhistorie te bewaren voor volgende generaties. De karnschuur vertelt het verhaal over de identiteit van de omgeving. Door het toekennen van een nieuwe bestemming voor de schuur kunnen nog meer inwoners genieten van dit unieke verhaal. Het is mooi om te zien hoe dit agrarisch erfgoed in zijn volledig gerestaureerde staat een hernieuwde bestemming krijgt in dit prachtige veenweidegebied in de Krimpenerwaard.”

Cultuurhistorische waarde

Het rijksmonument aan de Middelblok 37/39 in Gouderak is een karnschuur die in het verleden werd ingezet bij de bereiding van kaas. De karnschuur en de door fruitbomen omgeven boerderij liggen aan de voet van de IJsseldijk. Er is een prachtig uitzicht over lange kavels met sloten. Dit beeld is specifiek voor het Groene Hart en bepalend voor de identiteit van de provincie Zuid-Holland. Vanuit dit agrarisch-historisch perspectief bezit de karnschuur cultuurhistorische waarde.