Baggeren voor meer biodiversiteit

Gepubliceerd op 17 juli 2023

In juni zijn we begonnen met baggeren in het hele gebied. Met kwaliteitsbaggeren -baggeren tot 90cm waterdiepte- verbeteren we de waterkwaliteit voor waterdieren en -planten. Te veel voedselrijke bagger zorgt voor wildgroei van algen die het water vertroebelen. Daardoor sterven planten en dieren door gebrek aan licht en zuurstof.

Het teveel aan voedingsstoffen in de bagger komt onder meer doordat het land eerst werd bemest en dat deels uitspoelt naar de sloot. In de nieuwe natuurgebieden wordt straks minder mest gebruikt.

Maaien en baggeren

We maaien en baggeren in juni en september. Aannemers gebruiken een baggerpomp en verspreiden de bagger op de aangrenzende percelen in overleg met grondeigenaren en pachters. We baggeren zoveel mogelijk voordat nieuwe natuurgebieden worden ingericht, zodat we de natuur niet al meteen verstoren met voedingsrijke bagger.

Wie doet wat?

De werkzaamheden voeren we uit als ‘bestendig beheer’, in overeenstemming met de gedragscode voor waterschappen en volgens het ecologisch werkprotocol. Bureau Veenweide Natuur en Landschap en bureau Bui-tegewoon Groenprojecten stelden dit protocol op. Drie lokale aannemers -Sivono, De Vries Stolwijk en Blokland Meerkerk- voeren het baggerwerk uit met een pomp aan een trekker. Het Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard (NBC) en Zuid-Hollands Landschap ondersteunen bij het vrijgeven van de gemaaide percelen en het toezicht houden op het werk.