Vernieuwing peilbesluit Den Hoek

Gepubliceerd op 6 juni 2022

Het gebied Den Hoek is één van de te ontwikkelen natuurgebieden in de Krimpenerwaard. De waterstanden in dit gebied zijn vastgelegd in een peilbesluit. Op 22 februari 2022 heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een vernieuwing van het peilbesluit voor deelgebied Den Hoek in ontwerp vastgesteld. Deze vernieuwing wordt voorgesteld, omdat bij uitwerking van het terreinontwerp is gebleken dat de eerder voorgestelde peilen niet leiden tot de gewenste natuurdoelen.

Meer informatie over het peilbesluit: Aanpassing peilbesluit NNN gebied Den Hoek