Vergunningen Den Hoek

Gepubliceerd op 14 november 2022

De omgevingsvergunning voor het realiseren van natuurontwikkeling in polder Den Hoek is verleend en ligt ter inzage: https://www.krimpenerwaard.nl/bekendmakingen

Ook de ontheffing wegenverordening voor Den Hoek is verleend. Het besluit ligt tot 27 december ter inzage voor bezwaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-12682.html

Hier staan ook de procedurestappen beschreven als u bezwaar wilt maken.

Heeft u algemene vragen over het Programma Veenweiden Krimpenerwaard? Neem dan gerust contact met ons op via info@veenweidenkrimpenerwaard.nl