Subsidie voor agrariërs die natuur aan leggen

Gepubliceerd op 12 juni 2022

De komende twee jaar is er 800.000 euro beschikbaar voor agrariërs die aan zelfrealisatie van het Natuur Netwerk Nederland doen in de Krimpenerwaard. Deze subsidie kunnen zij inzetten voor investeringen die zij (moeten) doen. Zij gebruiken dit geld onder andere voor (pot)stallen, een mobiele baggerpomp en een hooiwagen.

Werken aan natuurbeheer

Zelfrealisatoren zijn particuliere grondeigenaren die op hun eigen grond aan natuurbeheer doen, en boeren die hun agrarisch bedrijf met natuurbeheer combineren. Met deze subsidie gaan vijf agrarische zelfrealisatoren in de Krimpenerwaard investeren in:

  • Zes stallen gebaseerd op strooiselsystemen.
  • Vier faciliteiten voor opslag van vaste mest.
  • Een kapschuur voor het beweiden van natuurgronden.
  • Een mobiele baggerpomp voor lange (brede), flauwe taludoevers.
  • Een hooiwagen voor het afvoeren van gewas.

Gedeputeerde Meindert Stolk (Landbouw):
Op het boerenerf komen veel vraagstukken samen. Door maatregelen die boeren nemen kan de natuur sterker worden. Mooi te zien dat zij hier ook werk van maken. Met hulp van deze subsidie kunnen ze ook daadwerkelijk stappen zetten. Daarmee werken we aan vitale landbouw én verbeteren we de kwaliteit van de natuur.

Europese subsidie

Het geld is beschikbaar via de Europese regeling POP3, een subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector.