Baggeren verbetert waterkwaliteit in nieuwe natuurgebieden

Gepubliceerd op 9 augustus 2022

In juli is gestart met kwaliteitsbaggeren van sloten in de polder Den Hoek, één van de nieuwe natuurgebieden die in de Krimpenerwaard worden gerealiseerd. Kwaliteitsbaggeren betreft het extra verwijderen van voedselrijke bagger wat bijdraagt aan het verbeteren van de waterkwaliteit voor waterdieren en -planten.

Natuurdoelen

In de natuurgebieden streven we naar een extra hoge kwaliteit natuur, zowel voor weidevogels, planten als voor de natuur in de vele sloten. Daarvoor worden veel verschillende maatregelen genomen: realiseren waterpeilscheidingen, instellen hogere waterpeilen, aanleggen natuurvriendelijke oevers, etc. Een belangrijk doel van deze maatregelen is het minder voedselrijk maken van de betreffende gebieden. Hierdoor kan er meer gevarieerde natuur ontwikkelen.

Extra baggeren

Bagger is nu nog een belangrijke bron van te veel voedingsstoffen in het water. In (te) voedselrijk water komt er geen rijkere natuur tot ontwikkeling. Het teveel aan voedingsstoffen komt onder meer doordat het land eerder werd bemest en dat deels uitspoelt naar de sloot. In de nieuwe natuurgebieden wordt straks minder mest gebruikt. Door nu extra bagger te verwijderen, zorgen we ervoor dat de gevolgen van het eerder intensieve agrarisch gebruik uit de sloot verdwijnt.

Pompen

Een van de manieren waarop we de waterkwaliteit in de nieuwe natuurgebieden (de gebieden die vallen onder Natuurnetwerk Nederland) verbeteren, is baggeren. Dat laten we doen door aannemers die met een baggerpomp de bagger uit de sloot zuigen en vervolgens verspreiden op de aangrenzende percelen. Dit gebeurt in samenspraak met grondeigenaren en pachters.

Den Hoek

We starten met baggeren in polder Den Hoek. Bij goede weers- en terreinomstandigheden gaan we daarna met het maaien aan de slag. Dat doen we in de periode t/m oktober. De komende twee jaar breiden we dit uit naar andere sloten op plekken waar we nieuwe veenweidenatuur gaan inrichten. We baggeren voorafgaand aan inrichting van de natuurgebieden en niet achteraf, zodat de nieuwe natuur niet al meteen wordt verstoord door voedingsrijke bagger.