Aanpassing peilbesluiten

Gepubliceerd op 9 oktober 2022

De concept peilbesluiten voor Veerstalblok en Bilwijk zijn in te zien.

De gebieden Veerstalblok en Bilwijk zijn twee van de te ontwikkelen natuurgebieden in de Krimpenerwaard, onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hiervoor moeten de waterstanden worden aangepast. Deze aanpassingen staan in de concept peilbesluiten die de komende tijd zijn in te zien:

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/nieuws/aanpassing-peilbesluiten-veerstalblok-en-bilwijk-in-te-zien/