Er komt natuur op een paar percelen. De rest van het gebied blijft agrarisch.
Bergambacht West is grotendeels ingericht, maar nog niet helemaal klaar. Bekeken wordt wat er nog nodig is aan aanvullende werkzaamheden om het natuurgebied af te ronden.
Er moet nog ongeveer 230 ha natuur komen in Bilwijk. Die natuur bestaat uit weidevogelgrasland, botanisch grasland en een aantal bosjes en poelen.
De polders De Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en het zuidelijk deel van Oudeland zijn omgevormd tot natuurgebied.
De uitvoering van het programma Veenweiden Krimpenerwaard is onlangs feestelijk gestart.
Na een grote kavelruil, zal in dit gebied nog 234 ha natuur worden ingericht. Dit zal vooral weidevogelgrasland zijn met hier en daar botanisch grasland.
Bij Bergambacht ligt een belangrijk kerngebied voor weidevogels: Kadijk West. Het grootse deel van dit gebied is al aangelegd. Er komt nog 20 ha bij.
Houten hekken passen niet alleen goed in het landschap van de Krimpenerwaard, maar helpen ook de bedreigde argusvlinder.
In de Krimpenerwaard zijn agrariërs op verschillende manieren bezig met aanleg en beheer van natuur.
Kattendijksblok, Middelblok en Veerstalblok. Het is in de Noordrand de bedoeling om gezamenlijk met de grondeigenaren te werken aan een aanpak voor de inrichting en het beheer van het gebied.
In de Krimpenerwaard zijn agrariërs op verschillende manieren bezig met aanleg en beheer van natuur. Het blijkt goed te werken. Na een periode van schaalvergroting en het steeds efficiënter inrichten van productiesystemen, is er bij agrariërs weer meer aandacht voor landschap en natuur.
In polder Oudeland is veel aandacht voor de kwaliteit van het water. Ook wordt gekeken of agrariërs in dit gebied de natuur zelf willen realiseren en beheren.
In Polder Middelblok nabij Gouderak start een bijzonder experiment: het ontwikkelen van natuur gecombineerd met de teelt van cranberry's.
1 november 2016 - De nieuwe nieuwsbrief Veenweiden Krimpenerwaard is uit!
U komt toch ook naar de Open Dag in De Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en Oudeland-Zuid? Op 3 december tussen 9.00 en 12.00 uur bent u van harte welkom! Meld u snel aan!
22 december 2016 - In Polder Den Hoek, tussen Bergambacht en Lekkerkerk, is het agrarisch bedrijf van de familie Slingerland verhuisd vanwege kavelruil.
1 december 2016 - De Nieuwsbrief Noordrand, editie 3, is verschenen.
Maart 2017 - Een koninklijk bezoek, een instrumentenkoffer en een Bestemmingsplan. En natuurlijk de stand van zaken in alle projecten. Dat is de inhoud van Nieuwsbrief 4.
Mei 2017 - In een brief van de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland pleit de Stuurgroep voor een aangepaste realisatiestrategie in het geel en oranje gebied in het Natuurnetwerk Nederland in de Krimpenerwaard.
Veel mensen vinden het heerlijk om er met de fiets op uit te trekken In de Krimpenerwaard. Daarom zijn er extra fietspaden aangelegd.
Er is ook gewerkt aan natuur dicht bij huis: in dorpsparken. Daar kunnen bewoners dichtbij huis recreëren en een wandelingetje maken.
10 mei 2017 - De acte van Kavelruil Berkenwoude - Benedenberg is getekend. Hiermee wisselt 170 hectare grond van eigenaar. De ruil is volgens de betrokkenen een enorme impuls voor de streek.
mei 2017 - In Middelblok is een gebied van 18 hectare voor natuur ingericht, waarbij 9 hectare tevens wordt gebruikt voor de cranberryteelt. Dit is een uniek experiment dat via erfpacht van provinciale grond mede mogelijk is gemaakt. De overeenkomst is ondertekend en gaat nu naar de notaris.
Binnenkort is er meer nieuws over de projecten uit het programma landbouw!
19 juni 2017 - Op donderdag 22 juni wordt er 500 hectare nieuwe natuur opgeleverd in de Krimpenerwaard. De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard nodigt u van harte uit dit moment mee te vieren.
Binnenkort is er meer nieuws over de projecten van het programma recreatie!
Het VIC test op proefvelden of 'natte teelten' succesvol kunnen zijn in de Krimpenerwaard.
22 juni 2017 - De Krimpenerwaard heeft er 500 ha nieuwe natuur bij. Drie vogels symboliseren dit.
Er wordt een proef voorbereid met onderwaterdrainage op 2 bedrijven.
12 juli 2017 - De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard vraagt om nieuwe regels en extra geld, om de aanleg van natuur in de streek op tijd voor elkaar te krijgen.
Een gezonde bodem levert gezonde koeien op.
Het grootste deel van de Berkenwoudse Driehoek is klaar. Daar ligt recreatieve natuur, met name in trek bij vogelliefhebbers.
10 sept 2018 - Benieuwd naar regelingen die agrariërs en grondeigenaren helpen bij inpassing van natuur in de bedrijfsvoering? De aangepaste (3e) versie is nu beschikbaar.
12 okt 2017 - De provincie Zuid-Holland wil miljoenen extra investeren om in de Krimpenerwaard natuur aan te leggen.
Met het promoten van echte Goudse kaas wordt ook de streek gepromoot.
Zorg ervoor dat elke recreatie-ondernemer een 'ambassadeur' van de Krimpenerwaard wordt.
Oktober 2017 – Hoeveel hectare is er bij gekomen in de 1e helft van 2017? En wat is de nieuwe aanpak van de stuurgroep voor natuur? U leest het in nieuwsbrief 5.
19 december 2017 - "Een belangrijke stap op weg naar nieuwe natuur", aldus voorzitter Pieter Neven.
Met een Paspoort kunnen jongeren kennismaken met de veelheid en verscheidenheid van de Krimpenerwaardse attracties.
Het creëren van campererven om zo meer camperaars naar de gemeente Krimpenerwaard te trekken.
14 februari 2018: informatiemarkt voor alle mensen die overwegen om zelf natuur te realiseren in de Krimpenerwaard.
14 februari 2018 – De informatiemarkt in Berkenwoude over het zelf realiseren van natuur trok veel belangstelling.
Maart 2018 – De nieuwe aanpak om natuur voor elkaar te krijgen – hoe staat het daarmee? U leest het in nieuwsbrief 6.
16, 23 en 26 april 2018: 3 avonden (17-21 uur) waar te zien is welk type natuur waar komt, hoe het bestemmingsplan eruit komt te zien en wat er met het waterpeil gaat gebeuren.
26 april 2018 - De Inloopavonden over de plannen voor bestemming, natuur en water trokken ruim 300 bezoekers.
22 mei 2018 - De kavelruil voor polder Den Hoek is afgerond: 200 hectare landbouwgrond en grond voor natuur zijn geruild van eigenaar.
15 juni 2018 - Agrariërs kunnen zich nog tot 1 juli 2018 inschrijven als belangstellende voor provinciale pachtgrond in 2019.
Van 15 juni tot 20 december 2018 worden de watergangen in de Krimpenerwaard uitgebaggerd. Wanneer en waar is te volgen op een website.
18 juni 2018 - Wethouder Jan Vente van de gemeente Krimpenerwaard is de nieuwe voorzitter van de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard. Hij volgt Pieter Neven op.
juli 2018- Er bloeit een zeldzaam plantje in het nieuwe natuurgebied Oudeland-zuid. Welk plantje is dat?
juli 2018 - Alle grondeigenaren met grond binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland in de Krimpenerwaard krijgen een brief met een financieel aanbod voor hun grond.
2 aug 2018 - Caspar Janssen (de Volkskrant) over de Krimpenerwaard: "Het lijkt het landschap van vroeger, maar ik denk dat ik naar de toekomst sta te kijken."
29 augustus 2018 - Het bestemmingsplan en peilbesluit zijn aangepast. U kunt de aangepaste plannen inzien en u kunt er een reactie op geven. Op 20 september is er een inloopavond.
28 augustus 2018 - Zie hoe Bert van Leeuwen en Johan Overdevest op de fiets genieten van de Krimpenerwaard, op TV West en TV Rijnmond!
20 september 2018 - De inloopavond over de plannen voor bestemming, natuur en water trok zo'n 120 belangstellenden.
28 september 2018 - Ondanks de droge warme zomer konden toch de eerste cranberry's worden geoogst. Ze werden aangeboden aan wethouder Jan Vente, zo is te lezen op de site van Het Kontakt.
15 oktober 2018 - In De Zwaan in Berkenwoude kwamen op 15 oktober zo’n 50 grondeigenaren samen die overwegen om zelf natuur te realiseren op hun grond (“zelfrealisatie”).