Samen werken aan de toekomst van de Krimpenerwaard

In december 2014 zetten de gemeente Krimpenerwaard, het hoogheemraadschap en de provincie Zuid-Holland hun handtekening onder de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard. Ze spraken af samen te werken aan vier opgaven: de aanleg van nieuwe natuur, duurzaam waterbeheer en het tegengaan van bodemdaling, het versterken van de landbouwstructuur en benutten van kansen voor toerisme en recreatie.

De partijen zorgen er samen voor dat de afspraken van de overeenkomst zorgvuldig, samenhangend en snel worden uitgevoerd.

Samenwerking

Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland werken anders dan voorheen aan de ontwikkeling van het gebied. De regie op de uitvoering van de gezamenlijke afspraken ligt nu bij het gebied, dichter bij de praktijk. De gemeente en het hoogheemraadschap pakken deze handschoen op in een nieuwe Stuurgroep.

De stuurgroep bestaat uit (van links naar rechts op de foto hierboven):

 • Toon van der Klugt (dijkgraaf hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard)
 • Agnes van Zoelen (heemraad hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard)
 • Jan Vente (wethouder gemeente Krimpenerwaard), voorzitter stuurgroep
 • Leon de Wit (wethouder gemeente Krimpenerwaard)

De stuurgroep werkt nadrukkelijk samen met de grondeigenaren, agrarisch ondernemers en met de Adviesraad Natuur en Landbouw (ANL), waarin betrokken maatschappelijke partijen zitting hebben. Ook laat de stuurgroep zich adviseren door het Deskundigen Advies Team Veenweiden, met daarin onafhankelijke deskundigen op het gebied van ecologie, water en economie. De provincie ondersteunt met subsidies en inzet van expertise.

Er werken in het gebied veel partijen mee aan de uitvoering van het programma Veenweiden Krimpenerwaard:

 • LTO-Noord
 • Agrarisch Jongeren Kontakt
 • Stichting voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof Krimpenerwaard
 • Natuurcoƶperatie
 • Zuid-Hollands Landschap
 • Streekfonds Krimpenerwaard
 • Vereniging voor Duurzame Waterbeheersing en Landbouw in de Krimpenerwaard
 • Natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard
 • Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard
 • Natuur- en Recreatieschap