Samen werken aan de toekomst van de Krimpenerwaard

In december 2014 zetten de gemeente Krimpenerwaard, het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerward en de provincie Zuid-Holland hun handtekening onder de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard. Ze spraken af samen te werken aan vier opgaven: de aanleg van nieuwe natuur, duurzaam waterbeheer en het tegengaan van bodemdaling, het versterken van de landbouwstructuur en benutten van kansen voor toerisme en recreatie.

De partners zorgen er samen voor dat de afspraken van de overeenkomst zorgvuldig, samenhangend en snel worden uitgevoerd.

Samenwerking

De regie op de uitvoering van de gezamenlijke afspraken ligt bij het gebied, dicht bij de praktijk. De gemeente en het hoogheemraadschap vormen samen de stuurgroep.

De stuurgroep bestaat uit (van links naar rechts op de foto hierboven):

 • Toon van der Klugt (dijkgraaf hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard)
 • Agnes van Zoelen (heemraad hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard)
 • Jan Vente (wethouder gemeente Krimpenerwaard), voorzitter stuurgroep
 • Leon de Wit (wethouder gemeente Krimpenerwaard)

De stuurgroep werkt samen met de grondeigenaren, agrarisch ondernemers, het Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard (NBC) en het Zuid-Hollands Landschap. Ook laat de stuurgroep zich adviseren door de Adviesraad Natuur en Landbouw (waarin betrokken maatschappelijke partijen zitting hebben) en het Deskundigen Advies Team Veenweiden, met daarin onafhankelijke deskundigen op het gebied van ecologie, water en economie. De provincie ondersteunt met subsidies en inzet van expertise.

Er werken in het gebied veel partijen mee aan de uitvoering van het programma Veenweiden Krimpenerwaard:

 • LTO-Noord
 • Agrarisch Jongeren Kontakt
 • Stichting voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof Krimpenerwaard
 • Natuurcoƶperatie
 • Zuid-Hollands Landschap
 • Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard
 • Streekfonds Krimpenerwaard
 • Vereniging voor Duurzame Waterbeheersing en Landbouw in de Krimpenerwaard
 • Natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard
 • Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland