Project in uitvoering

Doel: meer inzicht in het adaptieve bedrijfsmodel voor de melkveehouderij

In de pilot ‘gezonde bodem, gezonde koeien’ krijgt bodemkwaliteit een sleutelrol in een duurzame bedrijfsvoering. Zonder een gezonde bodem kan er geen goede kringloop ontstaan. In dit project worden factoren gezocht en verbeterd die de bodemkwaliteit beïnvloeden, zoals:

  • mestsoort en mestkwaliteit,
  • ontwatering,
  • bandentype en bandenspanning,
  • grassoort en grasmat,
  • biodiversiteit,
  • beweiding.

In het verlengde van de gezonde bodem kijken we naar de impact die een goed bodemleven heeft op de gezondheid van de koe.

Adaptief

Op deze manier krijgen we meer inzicht in het adaptieve bedrijfsmodel voor de melkveehouderij in de Krimpenerwaard. Adaptief houdt in dat bodem en dier een sterk evenwicht vormen dat niet snel door andere factoren uit balans te brengen is. In dit traject wordt gezocht naar factoren die dat evenwicht bepalen en op welke manier de bestaande melkveehouderij bij dat evenwicht terecht kan komen.