Het deelgebied Veerstalblok ligt in het noorden van de Krimpenerwaard tegen Gouda, geplande uitvoering 2023.

In Veerstalblok en het Beijersche zijn vier verschillende gebieden te onderscheiden. Ten noorden van de Tiendweg in Veerstalblok is een bestaand aangelegd natuurgebied rond de Veerstalblokboezem, wat wordt uitgebreid met kruiden- en faunarijk grasland, ten zuiden van de Tiendweg wordt een groot weidevogelgebied gerealiseerd. Het noordelijk deel van het Beijersche wordt een kleinschalig gevarieerd natuurgebied en het zuidelijk deel bestaat voornamelijk uit kruiden- en faunarijk grasland.

Hier leest u meer over de ontwikkeling van Veerstalblok.