Project in uitvoering

Doel: goede keuzes maken bij toekomstige gebiedsontwikkelingen

Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld heeft van de gemeente Krimpenerwaard opdracht gekregen om een verkenning uit te voeren naar nieuwe verdienmodellen in de vorm van natte teelten in de Krimpenerwaard. In eerste instantie worden proefvelden aangelegd. Piet Blanken, melkveehouder in Gouderak, heeft een perceel beschikbaar gesteld als demonstratielocatie voor natte teelten.

Hierdoor kunnen melkveehouders in de Krimpenerwaard kennismaken met alternatieve teelten en daarnaast inzicht krijgen in de toepassingsmogelijkheden van deze teelten in de eigen omgeving en mogelijk het eigen bedrijf.

Na onderzoek is gekozen voor de vier gewassen: lisdodde, wilg, riet en pijlkruid. Die staan nu in een proefveld van 50 vierkante meter.