Het deelgebied Oudeland ligt aan de noordzijde van het Loetbos, geplande uitvoering 2023.

In Oudeland zijn twee gebieden te onderscheiden namelijk, het gebied ten noorden van de Oudelandse weg en het gebied ten Zuiden van de Oudelandse weg, grenzend aan het Loetbos. Kleinschaligheid en een mix van verschillende natuurtypen, veelal botanisch, staan in Oudeland centraal. In het noordelijk deel wordt een grote hoeveelheid botanische natuur en een vogelplas gerealiseerd. In het zuidelijk deel wordt een mozaïek van verschillende natuurtypen gerealiseerd.

Hier leest u meer over de ontwikkeling van Oudeland.