Deelgebied Kattendijksblok ligt tussen Gouderak en Schaapjeszijde, geplande uitvoering 2025.

Het deelgebied Kattendijksblok kenmerkt zich door openheid en een groot aaneengesloten gebied van vochtig weidevogelgrasland. Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van de Tiendweg. Aan de zuidzijde van de Tiendweg worden tegen de landscheiding aan enkele moerasstapstenen gerealiseerd en wordt er in de hoek bij Schaapjeszijde en de Wellepoort een gebied met botanische graslanden gerealiseerd. De landscheiding wordt vanuit de Wellepoort als kade doorgetrokken tot de bestaande landscheiding.

Hier leest u meer over de ontwikkeling van deelgebied Kattendijksblok.