Project in uitvoering Planning: Afronding afhankelijk van kavelruil. Klaar in 2021

  • realisatie van natuur voor weidevogels

Bij Bergambacht ligt een belangrijk kerngebied voor weidevogels: Kadijk West. Het grootse deel van dit gebied is al aangelegd.

Met zijn langgerekte weidekavels is Kadijk een kenmerkend deel van het veenweidegebied. Het landschap is hier open, met alleen aan de zuidgrens wat agrarische lintbebouwing en beplantingen langs de Kadijk. Het gebied is ingericht als weidevogelnatuur. Hiervoor zijn onder andere sloten gegraven en is de toplaag van de grond verwijderd. Het streven is dat dit gebied in de komende jaren verder zal uitgroeien tot een zeer waardevol weidevogelgebied.

Nog 20 van de 97 ha moet ingericht worden de komende tijd als weidevogelnatuur.