Project in uitvoering

Doel: Het opleiden van recreatief-toeristische ondernemers tot ‘ambassadeurs’ van de Krimpenerwaard, die toeristen en recreanten excellent ontvangen, informeren en verwijzen.

Zo’n 45 ondernemers hebben deelgenomen aan de cursus ‘Gastheer van de Krimpenerwaard’. Zij hebben nu het certificaat Gastheer van de Krimpenerwaard en mogen het bordje dat daarbij hoort gebruiken.

Het doel van de cursus was:

  • Kennisverbreding en -verdieping voor (agro-)recreatie- en toeristische ondernemers op het gebied van de natuurgebieden, cultuurhistorie, het landschap en natuurrecreatieve mogelijkheden voor de bezoeker. Als gastheer kan de ondernemer de recreant alles vertellen over de mooiste natuurplekjes en cultuurhistorie van het gebied.
  • Het vergroten van de naamsbekendheid van de Krimpenerwaard, door het gezamenlijk beter zichtbaar en herkenbaar maken van het gebied.
  • Het verbinden van ondernemers met elkaar binnen het netwerk van ‘Gastheer van de Krimpenerwaard’.
  • Het ontstaan van mooie initiatieven, zoals evenementen en arrangementen.

Voor een goed vervolg is een projectplan opgesteld met als doelen:

  • Een continuering en uitbreiding van het huidige netwerk ‘Gastheren van de Krimpenerwaard’.
  • Professionalisering. De kennis van de bestaande ‘Gastheren van de Krimpenerwaard’ verbreden en verdiepen (soort kwaliteitskeurmerk, certificaatwaardigheid en up to date houden m.b.t. de ontwikkelingen van het gebied).
  • De onderlinge verbinding van de ‘Gastheren van de Krimpenerwaard’ behouden en verbreden.
  • Betere onderlinge samenwerking tussen ondernemers R&T en met belanghebbende organisaties en instanties.
  • Promotie van de Krimpenerwaard.
  • Stad en platteland verbinden.