Gereed

  • Realiseren van een doorgaande verbinding van Loetbos naar Gouda

Fietspad Koolwijkseweg - Benedenheul

In de Krimpenerwaard kun je er heerlijk met de fiets op uit trekken. Om de Krimpenerwaard nog beter toegankelijk te maken voor bewoners en recreanten, is al 5 kilometer fietspad aangelegd. Met het fietspad Koolwijkseweg – Benedenheul komt daar nog eens 1,2 km bij.

Het nieuwste stuk fietspad in Stolwijk verbindt de Koolwijkseweg met de Benedenheulseweg/ Benedenkerkseweg. Het sluit in het zuiden aan op het fietspad tussen de Koolwijkseweg en de Elserwetering en vormt de volgende schakel in de doorgaande fietsverbinding tussen het Loetbos en Gouda.

Om een fietspad aan te leggen in de Krimpenerwaard met zijn veengrond, moet de bodem eerst worden gestabiliseerd. Anders zou het fietspad kunnen verzakken. Voor het stabiliseren is een nieuwe techniek gebruikt. De bodem is vermengd met een bindmiddel, waardoor het veen de eigenschappen van lemige zandgrond krijgt: een stevige, maar geen beton-harde laag. De nieuwe methode werkt een stuk sneller dan traditionele voorbelasting. Met de oude methode duurt het twee tot drie jaar voordat er asfalt kan worden aangebracht. Bovendien moet er bij voorbelasting veel zand worden aan- en afgevoerd; met de bindmiddel-methode zijn al die vrachtwagens niet nodig. Een ander voordeel is dat met de nieuwe techniek het bodemleven niet blijvend wordt verstoord. De provincie monitort een jaar lang of de nieuwe methode werkt.

Fietspad Elserwetering, Okkerskade en Kijfhoeksekade

In het voorjaar van 2010 is de aanleg van 5 kilometer nieuw fietspad in de Krimpenerwaard afgerond. Het pad loopt langs Elserwetering, Okkerskade en Kijfhoeksekade. Van het vrijliggend fietspad, dat voor een groot deel dwars door het agrarische landschap loopt, wordt al druk gebruik gemaakt door recreanten, bewoners en schoolkinderen. Met de aanleg van dit fietspad zijn meteen een aantal sloten verbreed, waardoor het hoogheemraadschap de waterafvoer en waterberging beter kan regelen in het gebied.

Ook is gezorgd dat allerlei planten en dieren in de bermen langs het pad en door het water hun weg kunnen vinden van het ene groene gebied naar het andere. Daarvoor is zes hectare ecologische verbindingszone naast de fietspaden aangelegd. Dat wil zeggen dat gezorgd is voor een beplanting van slootkanten en bermen waarin vogels en andere dieren zich thuisvoelen. En waarin nieuwe planten zich kunnen ontwikkelen.